Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), v povezavi s peto alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) in veljavnega Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 (Ur. list RS, št. 104/2011, 79/2012 in 108/2012) s programom razpolaganja, objavlja na spletni strani od dne 19. 11. 2013 do vključno dne 4. 12. 2013 in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 552/34 k.o. 1026 Laško.

Namera za sklenitev neposredne pogodbe.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.