Zbiranje ponudb - Asfalterska dela na JP 700810 Šentrupert-Knez in JP 700740 Konjice-Gradič v KS Šentrupert

Naročnik občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za: Asfalterska dela na JP 700810 Šentrupert-Knez in JP 700740 Konjice-Gradič  v KS Šentrupert

Ponudniki pripravijo svoje ponudbe na podlagi prilog, ki vam jih posredujemo v priponki tega elektronskega povabila.

Ponudbe morajo biti veljavne do 30.3.2014.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški , ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del predvidenih s pogodbo.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti: -izpolnjen vzorec pogodbe -izpolnjen obrazec predračuna s specifikacijami -OBR-C -OBR-D

Način, kraj in rok za predložitev ponudb Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 24.10.2013 do 10.00 ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel kot prepozne in jih odprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: NE ODPIRAJ ! Ponudba za »Asfalterska dela na JP 700810 Šentrupert-Knez in JP 700740 Konjice-Gradič  v KS Šentrupert «

Odpiranje ponudb ne bo javno.

Dodatne informacije: Ljubica Vižintin, tel št. 03 7338 737, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Razpisna dokumentacija

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.