Vabila sej občinskega sveta (2. redna seja)

Številka: 032- /2019
Datum: 15. 1. 2019
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m

2. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 23. 1. 2019,
ob 17. uri v v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.


Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika konstitutivne seje z dne 12. 12. 2018

2. Realizacija sklepov konstitutivne seje z dne 12. 12. 2018

3. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnik za leto 2019 z realizacijo Programa dela za leto 2018

4. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja

4/1 Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Laško
4/2 Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oz. sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško
4/3 Predlog Sklepa o razrešitvi direktorice JZ STIK Laško in imenovanju v. d. direktorice JZ STIK Laško
4/4 Predlog Sklepa o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta Laško
4/5 Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško
4/6 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Glasbene šole Laško – Radeče
4/7 Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta lokalnih skupnosti CSD Celje
4/8 Predlog Sklepa o nakazilu sejnine občinskega sveta v dobrodelne namene

5. Vprašanja in pobude

6. Razno

                  Župan Občine Laško                                     
Franc ZDOLŠEK                                         

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.