Vabila sej občinskega sveta (Konstitutivna seja Občinskega sveta Laško)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-21/2010
Datum: 18. 10. 2010

V A B I L O

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008)

s k l i c u j e m
konstitutivno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 27. 10. 2010,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Imenovanje mandatne komisije za pregled morebitnih prispelih pritožb ter pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
3. Poročilo mandatne komisije ter potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
4. Slovesna prisega župana
5. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK l.r.

Vabljeni:
- novoizvoljeni člani Občinskega sveta Laško
- Milko Škoberne, predsednik Občinske volilne komisije Laško
- uslužbenci Občinske uprave Laško
- mediji

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st809.11.2022
je izšla posebna volilna številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.