Vabila sej občinskega sveta (18. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-11/2013
Datum: 17.09.2013
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
18. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 25. 09. 2013, ob 17. uri
v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 17. seje z dne 19.06.2013
3. potrditev realizacije sklepov 17. seje z dne 19.06.2013

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje proračuna
1/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2013 z oceno realizacije za leto 2013
1/2 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2013

2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti
2/1 Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško – skrajšani postopek
2/2 Predlog obveznih razlag prostorskih izvedbenih aktov:
 • Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško
 • Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1 - del)
 • Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško
 • Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta KS 2 Debro
  - skrajšani postopek
 • 2/3 Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. členu ZFO v letu 2013

3. Imenovanja
3/1 Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2013
3/2 Predlog sklepa o imenovanju direktorice JZ Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – IZKLJUČENO ZA JAVNOST
3/3 Predlog soglasja k razrešitvi direktorice JZ Zdravstveni dom Laško – IZKLJUČENO ZA JAVNOST

4. Vprašanja in odgovori

5. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
 • člani Občinskega sveta Laško
 • uslužbenci Občinske uprave Občine Laško
 • Janko Požežnik, član Državnega sveta RS
 • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
 • Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
 • nadzornemu odboru občine
 • političnim strankam v občini
 • krajevnim skupnostim v občini
 • sredstvom javnega obveščanja

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st809.11.2022
je izšla posebna volilna številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.