ELENA Energija

elena v1
 
Občina Laško kot partner v trajnostnem projektu
ELENA Energija
 
Kranj, 23. december 2021 – Občina Laško se je v prizadevanjih za trajnostni razvoj lokalnega okolja vključila v program ELENA (European Local Energy Assistance), pri tem pa nastopa tudi kot partner projekta ELENA »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Projekt, ki se je uradno začel aprila 2021 in bo trajal do marca leta 2024, sofinancira Evropska investicijska banka (EIB).
 
Konzorcijska pogodba med partnerji vključuje 11 občin in dve podjetji, to so mestne občine Kranj (vodilni partner), Novo mesto in Maribor, občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Makole, Selnica ob Dravi in Duplek ter podjetji ELES, d.o.o. in Pošta Slovenije d.o.o.
 
Evropska investicijska banka (EIB), ki spodbuja investicije na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, z namenom zmanjševanja emisij CO2, je ukrep ELENA energija prepoznala kot enega boljših projektov trajnostne energije v tem delu Evropske unije.
 
Sredstva, ki jih vlaga za program ELENA, so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov, s ciljem izvedbe energetskih investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepov za energetsko učinkovitost ulične razsvetljave ter izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev.
 
Občina Laško bo iz tega naslova predvidoma pridobila 136.800 evrov tehnične pomoči EIB za sofinanciranje izdelave upravičene dokumentacije.

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.