Na današnji dan se je rodil Anton Aškerc

Anton Aškerc se je pred 167 leti rodil na danšnji dan.
Aškerc se je rodil 9. januarja 1856 kot prvi sin v kmečki družini v Globokem pri Rimskih Toplicah ali morda celo na Senožetih, kamor se je družina preselila in je pozneje tudi obiskoval šolo. Pri 21-ih letih je vstopil v bogoslovje in bil dve leti pozneje posvečen v duhovnika. Kot duhovnik je služboval v številnih krajih na Štajerskem: v Podsredi, Šmarju pri Jelšah, pri Sv. Lovrencu v Slovenskih goricah, v Vitanjah, v Sv. Marjeti, Mozirju, Škalah pri Velenju.
Nekoč se je zagledal v lepo učiteljico Ano, ki ji je posvetil balado Anka. Ob ljubezni se je zavedel svojega stanu, Aškerc ‒ duhovnik se je moral ljubezni do ženske odpovedati, Aškerc kot pesnik pa je po ljubezni vse bolj hrepenel. Odločil se je odpovedati osebni sreči, ne pa pesniškemu poklicu.
V središču njegovih pesnitev so svetovno-nazorske epske pesnitve, kjer je Aškerc iskal odgovore na vprašanja, s katerimi se muči človeštvo (npr. socialne razlike, bistvo človeka …). V nacionalno poezijo je vpeljal motive iz klasične antike, kakor tudi iz zgodovine drugih narodov, iz slovenske zgodovine pa motive turških upadov, ustoličevanja knezov na Gosposvetskem polju, kmečkih uporov, celjskih grofov, Kralja Matjaža, Matije Gubca, Ljudevita Posavskega. Pesnil je o motivih vaškega življenja, domovinski, socialni in ljubezenski tematiki. Zanimali so ga tudi motivi protestantizma, orientalski motivi, junaški motivi, kritika razkošne duhovščine, satire, motivi narave.
Pisal je celo o protestantizmu in čeprav je bil katoliški duhovnik, je imel o reformaciji dobro mnenje. Cenil je njihov odnos do ljudi in željo po izobrazbi le-teh. Tako v svojih pesmih ne omenja zgolj Primoža Trubarja, ampak tudi manj znane protestante.
Na Aškerčevi domačiji, ki nudi vpogled v življenje in delo največjega slovenskega pesnika balad in romanc, bo na ta dan, 9. januarja ob 17. uri, literarni večer.  

ANTON AŠKERC 2020


LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8015.12.2022
je izšla 93. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.