Sanacija mostu v Jagoče

most JagoceInformacijo o izvedbi sanacijskih del poškodovanega mostu v Jagoče je podala Ljiljana Herga, vodja Sektorja za vzdrževanje in varstvo cest na DRSC:

"Dela ne potekajo po želenih terminih, potekajo pa skladno z danimi zmožnostmi. Od začetka del je trenutno že druga daljša prekinitev del zaradi visokih voda. Poleg tega so dodatne geomehanske preiskave, ki smo jih lahko izvedli šele po dokončanju nasipa ob poškodovani podpori, pokazale neugodno sestavo temeljnih tal. Tako je na začetku predvideno plitvo temeljenje začasnih podpornih stebrov potrebno nadomestiti z globokim temeljenjem z mikro piloti. Trenutno se izvaja dimenzioniranje globokega temeljenja.
Do sedaj se je izvedel ukrep preprečitve nadaljnjega nagibanja poškodovane podpore z obsipom ob temelju in pričvrstitvijo na vrhu stebra.
Sedaj naj bi se najprej izvedli začasni podporni stebri ob poškodovani podpori. Slednji bodo prevzeli obtežbo voziščne plošče mostu, ko se bo poškodovana podpora porušila. Izvedla se bo nova nadomestna podpora z novim temeljenjem in stebrom. Potrebno bo podrobneje preveriti tudi stabilnost desne (predvidoma nepoškodovane) podpore objekta, saj je sondažni izkop pokazal odstopanja v sestavi temeljnih tal glede na osnovni projekt.
Pogodbeni rok je 30. april 2013 (ocena pred pričetkom izvedbe). Rok gradnje je v veliki meri odvisen od vremenskih razmer (visoke vode) in dejanskih karakteristik temeljnih tal.

10. aprila 2013 se je občinska uprava sestala s predstavniki DRSC, ki so vključeni v projekt sanacije mostu. O predmetni zadevi so bile na pridobljene naslednje informacije:

Izvedbeni načrti sanacijskih del poškodovane podpore so pripravljeni (izvajajo se korekcije glede na tehnološke zahteve), prav tako predlog sanacije nepoškodovane podpore. Potrjen je plan del sanacije poškodovane podpore, z rokom 2,5 meseca (rok izvedbe je precej odvisen od vremenskih razmer – višine vodostaja reke Savinje). Nepoškodovana podpora bi se lahko sanirala po prepustitvi objekta v promet (ob ugodnih vremenskih razmerah - brez visokih vod in ostalih zapletov). Prav tako še niso znani vplivi oz. posledice na premostitveni mostni konstrukciji, slednji bodo znani ob dvigu in izvedbi obremenilnega preizkusa. Datumu dokončne prepustitve prometa preko mostu zaenkrat še ni znan, verjetno pa bo promet urejen izmenično enosmerno le za osebna vozila.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.