Novosti pri uveljavljanju socialnih transferjev po 1. januarju 2012

Center za socialno delo Laško obvešča občane, da s 1. januarjem 2012 prihaja do sprememb glede socialno varstvenih transferjev in socialno varstvenih prejemkov. Zato podajamo nekaj osnovnih informacij.

Novosti pri uveljavljanju socialnih transferjev po 1. januarju 2012

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se bo po 1. januarju 2012 izvajalo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Zakon ureja pravico do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije.

Prav tako se nanaša na znižanje plačila za programe vrtcev, subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence, subvencijo prevozov za dijake in študente, oprostitve plačil socialno varstvenih storitev in prispevek k plačilu pravic družinskega pomočnika, subvencijo najemnine, pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene osebe in na pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Za pridobitev vseh teh pravic boste vložili novo enotno vlogo, ki je dostopna na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), na portalu e-uprava in v knjigarnah.

Vse te pravice boste občani uveljavljali na enem mestu, to je na Centru za socialno delo Laško, Kidričeva ul. 2 v Laškem, in sicer osebno, po pošti ali elektronsko na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Vloge je mogoče oddajati od 1. decembra 2011!

Bistvene novosti nove zakonodaje so:
-         vse naštete pravice se uveljavljajo na enem mestu - na Centru za socialno delo;
-         določen je vrstni red uveljavljanja pravic;
-         nekateri prejemki se zvišujejo, vendar je treba opozoriti, da se bo pri odmeri pravice poleg dohodka upoštevalo tudi premoženje;
-         večja pravičnost in preprečevanje zlorabe.

Vlagatelj je dolžan uveljavljati denarne prejemke v naslednjem zaporedju: 1. otroški dodatek, 2. denarna socialna pomoč, 3. varstveni dodatek, 4. državna štipendija. Če ne upošteva vrstnega reda, se »izpuščeni« denarni prejemek vseeno upošteva, kot da bi bil dodeljen.
Za subvencije in oprostitve ali znižana plačila vrstni red ne velja.

Z uveljavitvijo novega zakona tistim, ki že imajo priznane pravice, ni treba oddajati nove vloge, pravica teče do takrat, kot je navedeno v odločbi.

POZOR!

Vlogo morajo v decembru oddati tisti, ki:
-         želijo katero od pravic uveljavljati prvič oziroma na novo;
-         želijo s 1. januarjem 2012 uveljaviti znižano plačilo vrtca;
-         imajo pravico do otroškega dodatka priznano samo do 31. decembra 2011, če želijo otroški dodatek prejemati neprekinjeno tudi po 1. januarju 2012;
-         bodo zaradi izgube državne štipendije za otroke do 18. leta starosti s 1. januarjem ostali brez štipendije in lahko zaradi tega pridobijo višji otroški dodatek.

Vlogo lahko decembra oddajo vsi, ki želijo imeti pravice, ne glede na to, da jim s 1. januarjem ne potečejo, odmerjene že skladno z novim zakonom.

Obvestilo prejemnikom varstvenega dodatka in državne pokojnine

S 1. januarjem se začne uporabljati tudi Zakon o socialno varstvenih prejemkih, ki za dosedanje prejemnike državne pokojnine in varstvenega dodatka prinaša novosti.

S 1. januarjem 2012 se državna pokojnina in varstveni dodatek prenašata med socialno varstvene prejemke. Državne pokojnine kot samostojnega prejemka po novem ne bo več. Dosedanji prejemniki državne pokojnine ali varstvenega dodatka bodo lahko, če bodo izpolnjevali z zakonom določene pogoje, prejemali denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek. Pri odločanju o pravici se bo poleg dohodka posameznika ali njegovih družinskih članov upoštevalo tudi premoženje. To pa pomeni, da bodo lahko nekateri upravičenci prejemali višji varstveni dodatek ali denarno socialno pomoč, lahko bosta prejemka nižja ali pa do teh pravic ne bodo več upravičeni.

Preoblikovanje pravice do varstvenega dodatka oziroma državne pokojnine v pravico do denarno socialne pomoči oziroma do varstvenega dodatka bo na osnovi novega zakona imelo za posledico omejitev dedovanja. To pomeni, če bo upravičenec do teh pravic zapustil določeno premoženje, bodo morali dediči premoženja, ki ne bodo socialno ogroženi, ta prejemek vrniti oziroma se bo zapuščina za ta znesek zmanjšala.

Po novem bo o teh pravicah odločal Center za socialno delo. Prejemnikom državne pokojnine ali varstvenega dodatka zaradi začetka izvajanja nove zakonodaje v tem trenutku ni treba storiti nič. Center bo po uradni dolžnosti ugotovil, ali dosedanji prejemniki pravic, ki jim jih je priznal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), izpolnjujejo pogoje za preoblikovanje teh pravic v nove pravice po novem zakonu in o tem izdal ustrezno odločbo.

ZPIZ bo vsem, ki so na dan 1. januar 2012 upravičeni do državne pokojnine in do varstvenega dodatka, te izplačeval še do zadnjega dne v mesecu, v katerem bo CSD izdal odločbo o upravičenosti ali neupravičenosti do socialno varstvenih prejemkov po novem zakonu. Zneski, ki bodo izplačani po 1. januarju 2012, se bodo tistim, ki bodo tudi po novem zakonu upravičeni do pravice, razumeli kot akontacija. Tistim, ki jim pravica ne bo priznana, pa že izplačanih zneskov varstvenega dodatka oziroma državne pokojnine po 1. januarju 2012 ne bo treba vrniti.

V primeru, da upravičenec do državne pokojnine oziroma varstvenega dodatka  po novem zakonu tega ne želi več prejemati po 1. januarju 2012, mora ZPIZ s to odločitvijo seznaniti do 31. decembra 2011. ZPIZ bo o tem izdal ustrezno odločbo in dajatev prenehal izplačevati.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Center za socialno delo Laško, Kidričeva ul. 2, Laško, telefon: 734 31 00, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na spletno stran Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (http://mddsz.gov.si).


Direktorica CSD Laško
Maksimiljana Pihler

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.