Prijava škode zaradi suše

noimageObvestilo - zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2012  

Občina Laško je od Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, prejela Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji  zaradi posledic suše  v letu 2012.

Pogoji:
  • Občina Laško je od Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, prejela Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji  zaradi posledic suše  v letu 2012.
  • Prijavo lahko oddajo kmetijska gospodarstva (fizične ali pravne osebe), ki so utrpela škodo zaradi suše in so v času nastanka naravne nesreče bila vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči.
  • Škoda zaradi suše se lahko prijavi po posameznem kmetijskem gospodarstvu le, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja gospodarstvo, dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
  • Obrazce lahko posamezniki dobijo na Občini Laško ali na Kmetijsko svetovalni službi Laško.
  • Izpolnjene in podpisane obrazce lahko oškodovanci pošljejo na Občino Laško, Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, Mestna ulica 2, 3270 Laško ali jih osebno oddajo na Občino Laško  najkasneje do petka, 12. oktobra 2012.
  • Oškodovanci naj s seboj prinesejo tudi zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče leto (vloga za subvencijo), zaradi lažjega izpolnjevanja obrazca.

Prijava - OBRAZEC 2 mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

1.1.   vrsta nesreče
1.2.   datum
1.3.   občina in kraj
1.4.   ime in priimek lastnika ali najemnika oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva
1.5.   davčna številka
1.6.   naslov nosilca
1.7.   KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen, ni upravičen do državne pomoči.
1.8.   transakcijski račun

KO - šifro in ime katastrske občine
GERK - številka GERK-a
VRSTA KULTURE in ŠIFRA - priloga 5
POŠKODOVANOST - odstotek poškodovanosti
POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE - dejanska površina poškodovane kulture v GERK-u

Za vse informacije se lahko obrnete na Edino Memić, tel. št. 03/7338-736.

PRILOGE:

Prijava škode – OBRAZEC 2
Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda - PRILOGA 5

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.