Otvoritev cest v KS Šentrupert

V KS Šentrupert so bili včeraj slovesno namenu predani na novo urejeni cestni odseki  JP 700894 Mala Breza - Planko in JP 700733 Mačkovec - Dovšek ter JP 897170 Kalobje - Mačkovec.

Krajevna skupnost Šentrupert je skupaj s krajani v zaselku Mala Breza na cestnem odseku v dolžini 550 metrov pripravila podlago s prepusti, nato pa se je izvedlo asfaltiranje v enoslojnem sistemu debeline 6 cm, mulde, ureditev brežin in bankin z humusiranjem ter zatravitvijo. Vrednost asfalterskih del na tem odseku je bila 22.530 € z DDV.
sentrupert02sentrupert04
Prav tako se je uredila cesta, ki KS Šentrupert povezuje s KS Kalobje, in sicer v celotni skupni dolžini 470 metrov. V sklopu teh del so se uredili spodnji ustroj, odvodnjavanje z drenažami in filcem, zgornji ustroj z dvoslojnim asfaltiranjem v sistemu 5+3 cm ter postavitev odbojne ograje na 80 metrih nevarnih odsekov. Vrednost vseh opravljenih del je znašala 68.700 € z DDV.
sentrupert09sentrupert10sentrupert12
Cesto, ki Občino Laško povezuje s sosednjo Občino Šentjur, so slovesno predali namenu predsednik KS Kalobje Zdravko Hribernik, župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci, predsednik KS Šentrupert Drago Pušnik in župan Občine Laško Franc Zdolšek.

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.