Podelitev priznanj ob občinskem prazniku

Občinski praznik smo v spomin na datum, ko sta bila trg in sodišče Laško prvič omenjena v listinah Leopolda šestega, praznovali 7. novembra. Ker je Savinja 5. novembra ponovno pokazala svojo moč in prestopila bregove tudi v naši občini, smo osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku morali prestaviti. Tako so bila priznanja za najlepše urejene vasi in objekte ter občinska priznanja podeljena v petek, 16. novembra, v Kulturnem centru Laško. Slavnostni govornik župan Franc Zdolšek je čestital nagrajencem, ki s svojim požrtvovalnim delom, vztrajnostjo in predanostjo puščajo svoj pečat v občini in zunaj nje. Poudaril je tudi pomen urejenosti občine tako za prijetno bivanje občanov kot tudi za turiste in druge obiskovalce in se zahvalil vsem, ki skrbijo za lepo okolje in vzdrževanost objektov, saj so tudi oni zaslužni, da se Laško lahko pohvali z nazivom najlepšega zdraviliškega kraja v Sloveniji.

Občina Laško je v sodelovanju s Komunalo Laško, turističnimi društvi in krajevnimi skupnostmi tudi letos izvedla tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v naši občini. Strokovna komisija je julija in avgusta izvedla oglede prijavljenih kandidatov in pripravila ožji izbor tekmovalcev. Ocenjevanje je zajemalo urejenost objektov, prometnih površin, zelenih površin, ocvetličenj in okolice. Nato so občanke in občani prek spletnega glasovanja oddali svoj glas za enega od najboljših tekmovalcev znotraj posamezne kategorije in prispevali 50 % celotne ocene.

obc-priznanja2012-01V kategoriji najbolj urejena vas/zaselek/naselje/ulica je 1. mesto osvojilo novo naselje Belovo (KS Sedraž), 2. mesto Trsteniška ulica (KS Rimske Toplice), 3. mesto pa Trg svobode (KS Laško).
V kategoriji najbolj urejena hiša so bili doseženi naslednji rezultati: 1. mesto Mihaela in Drago Gumzej, Trnovo 1d (KS Sedraž), 2. mesto družina Kovač, Laziše 31a (KS Rimske Toplice), in 3. mesto družina Počivalšek, Globoko 8g (KS Rimske Toplice).
Za najbolj urejeno kmetijo je priznanje za 1. mesto prejela Olga Požlep, Velike Grahovše 41 (KS Vrh nad Laškim), za 2. mesto turistična kmetija Nemec, Sedraž 3 (KS Sedraž), za 3. mesto pa Marija in Jože Jančič, Vrh nad Laškim 7 (KS Vrh nad Laškim).
1. mesto v kategoriji najbolj urejen javni objekt je dosegla Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice, 2. mesto gasilski dom Sedraž, 3. mesto pa poslovno-stanovanjski objekt Rimske Toplice.
Za najbolj urejeno podjetje je bil nagrajen Penzion Pago, d. o. o. - Vila Monet, 2. mesto je osvojila Thermana, d. d., 3. mesto pa Elstik, d. o. o.
Nagrajenci so na proslavi prejeli priznanja in nagrade, in sicer darilni bon za nakup cvetja.

Občinska priznanja podeljuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki svoje predloge oblikuje na osnovi vlog, ki so prispele v času javnega razpisa. Tako so bili na proslavi podeljeni zlati, srebrni, bronasti in kristalni grbi.
obc-priznanja2012-03
Zlati grb je bil podeljen Čebelarskemu društvu za dolgoletno strokovno in požrtvovalno delo pri razvoju čebelarstva v kraju, ohranjanju kulturne dediščine in projektih, v katerih so sodelovali.
Čebelarsko društvo Laško je maja praznovalo 110-letnico obstoja. Na začetku je imelo le nekaj članov, danes jih šteje 78, čebelarijo pa s kar 750 čebeljimi družinami. Društvo vseskozi aktivno deluje, se strokovno izpopolnjuje in se povezuje s sosednjimi čebelarskimi društvi in Čebelarsko zvezo Slovenije. Uspelo mu je obnoviti delo čebelarskih krožkov na šolah, v domačem kraju pa se je uspešno vključilo v turistično ponudbo. Med drugimi je dve leti izvajalo projekt Spoznajmo čebelarsko dediščino, za katerega je pridobilo del evropskih sredstev iz programa Leader za razvoj podeželja. Čebelarji skrbijo za zdravje čebel in nabavo sladkorja, v zadnjem času pa so organizirali tudi več predavanj za širšo javnost o pomembnosti čebelarstva za naše naravno okolje in nujnosti obstoja čebel za naše življenje.

Dobitniki srebrnega grba so trije: Anton Škorja, Maksimiljana Pihler in Franc Lesičar.
Srebrni grb je prejel Anton Škorja za dolgoletno vztrajno in prizadevno delo v Avto moto društvu Laško in Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Anton Škorja je s svojim vztrajnim in požrtvovalnim delom zaslužen, da je AMD Laško ostalo aktivno tudi v najtežjih letih svojega obstoja in da letos lahko slavi svojo 50-letnico. Član AMD Laško oz. AMD Slovenije je vse od ustanovitve društva. Vseskozi je bil aktiven tako v upravnem odboru društva kot v delovanju avtošole. Skupaj s predsedniki je skrbel, da je AMD Laško aktivno sodelovalo z vsemi, ki so delovali na področju vzgoje in izobraževanja v cestnem prometu. Leta 1992 je odločilno prispeval, da je spodletel poskus privatizacije avtošole, ki pod okriljem društva še danes uspešno deluje. Leta 1994 je začel vključevati praktično vožnjo pri izobraževanju mopedistov, kar se je leta 1996 preneslo na celotno državo. Ogromno dela in truda je vložil tudi v opravljanje kolesarskih izpitov. Aktivno je sodeloval v različnih komisijah, od samega začetka pa je tudi član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško.

Maksimiljana Pihler je srebrni grb prejela za ustanovitev Centra starejših - Hiše generacij in dolgoletno uspešno vodenje Centra za socialno delo Laško.
Maksimiljana Pihler, dolgoletna direktorica Centra za socialno delo Laško, je leta 2005 bistveno pripomogla k ustanovitvi Hiše generacij, s katero je omogočila kreativno in kakovostno preživljanje tretjega življenjskega obdobja naših upokojencev, hkrati pa povezala izkušnje starejših z mlajšimi generacijami ob rednih ustvarjalnih delavnicah, kulturnih srečanjih in strokovnih predavanjih. Tako se mlajši učijo od izkušenj starejših, starejši pa dopolnjujejo svoja znanja ob mladih, ki prinašajo številne novitete današnjega časa. Delovanje Hiše generacij je preseglo meje naše občine, saj prihajajo na številne aktivnosti tudi udeleženci iz bližnje in daljne okolice. Ravno tako prihajajo na ogled delovanja Hiše generacij različni predstavniki drugih občin, saj je takšen projekt eden prvih v Sloveniji.

Srebrni grb je bil podeljen tudi Francu Lesičarju, in sicer za dolgoletno prizadevno in požrtvovalno delo za napredek in razvoj krajevne skupnosti.
Franc  Lesičar aktivno deluje v Svetu Krajevne skupnosti Jurklošter že 30 let. Večkrat je bil predsednik sveta krajevne skupnosti, zdaj to nalogo opravlja že drugi mandat zapored. Ves čas si prizadeva za razvoj kraja, zato vsa krajevna društva spodbuja k aktivnemu delovanju. Zgledno sodeluje z občinskimi in državnimi službami, je vztrajen in spoštljiv pogajalec. Med drugim je častni član Lovske družine Jurklošter, več let je aktiven član upravnega odbora PGD Jurklošter in Gasilske zveze Laško, več mandatov pa je tudi v nadzornem odboru Kulturnega društva Jurklošter. Krajevna društva, šola, vrtec in Zavod Odon imajo v njem vnetega zagovornika in podpornika. G. Lesičar je tudi aktiven član občinskega sveta, v katerega je bil izvoljen že drugič.

Bronasti grb je bil podeljen Andreju Mavriju za aktivno delovanje na družbenem področju ter trud in prizadevanja pri ohranjanju zgodovine naših krajev.
Andrej Mavri se je rodil v rudarski družini v Kuretnem pri Laškem. Po zaključku šolanja in po prvi zaposlitvi v Celju je svoj poklic vse do upokojitve opravljal v podjetju Tim. Kljub odrekanju na poslovni poti ni nikoli pozabil na ljudi in dogodke v laški občini in njeni okolici. V svojem prostem času se je vseskozi družbeno in politično udejstvoval. Bil je pobudnik za ustanovitev več društev, ki skrbijo, da se naša zgodovina ne bi izgubila v kolesju časa. Je velik ljubitelj narave in planinski vodnik. Na pohodih je spoznal mnogo ljudi in njihovih življenjskih zgodb, ob čemer je dobil navdih, da bi to, kar je slišal, še strokovno podprl in izdal v knjižni obliki. Pred letom dni je izdal knjigo Med Kojzico in Šmohorjem, ki govori o pomembnih zgodovinskih dogajanjih na desnem bregu Savinje v obdobju prve in druge svetovne vojne.

obc-priznanja2012-02
Kristalne grbe so prejeli zlati maturant Nejc Deželak, ki je na maturi na I. gimnaziji v Celju osvojil 31 točk, Tim Unuk za dosežke v športnem plezanju in Mažoretna skupina Laške pihalne godbe za osvojeno 2. mesto na evropskem mažoretnem prvenstvu EMA v Mazametu v Franciji.

Foto Fleš

Video posnetek
{flv}slovesna_seja_uvod{/flv}

Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.