Občina Laško – čebelam prijazna občina

Čebelarska zveza Slovenije in Javna svetovalna služba v čebelarstvu osveščata širšo javnost o pomenu čebel za naše okolje in življenje preko številnih aktivnosti, med drugim tudi preko akcije Ohranimo čebele. Tako so tudi letos razpisali natečaj za Čebelam najbolj prijazno občino in Čebelam najbolj prijazno podjetje. Prijavitelji so skozi zastavljene vprašalnike predstavili aktivnosti, skozi katere izkazujejo veliko mero skrbi za ohranjanje naravnega ravnovesja in kulturne dediščine, povezane s čebelarstvom.

Na letošnji razpis se je prijavilo kar 37 občin in 6 slovenskih podjetij, ki so se potegovali za naziv Čebelam prijazne občine in podjetja v letu 2012. Izmed vseh prispelih vlog je strokovna komisija nominirala tri občine in tri podjetja, ki so bili pri svojem delu na področju ohranjanja okolja in čebel v letu 2012 najbolj učinkoviti. Pri samem izboru treh najboljših so imeli težko delo, saj so občine zelo aktivne na tem področju. 

Razglasitev dokončnih rezultatov in podelitev priznanj je potekala v soboto, 1. decembra, na Čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici v okviru tradicionalnega posveta o čebelarskem turizmu. Občina Laško je zasedla drugo mesto in si tako pridobila naziv Čebelam prijazna občina. Prvo mesto je dosegla Občina Črnomelj, tretje pa Občina Ljutomer. Ob tej priložnost je župan občine Laško, Franc Zdolšek, izročil predsedniku Čebelarske zveze Slovenije, Boštjanu Noču, protokolarno darilo občine Laško - županov medeni liker, ki ga je slednji po strokovni plati zelo pohvalil in ga priporočal kot vzor ostalim občinam in podjetjem pri razvijanju svojih poslovnih in protokolarnih daril.
cebelam-prijazna1Čebelam najbolj prijazno podjetje v letu 2012 je postalo podjetje Thermana, d.d., saj so v okviru natečaja dosegli prvo mesto. Drugo mesto je pripadlo podjetju Medium, d.o.o., tretje pa podjetju Mercator, d.d..
cebelam-prijazna2
Pri izdelavi prijave za natečaj smo sodelovali: ČD Laško (Jože Blagotinšek in Franc Šolar), STIK Laško (Marina Bezgovšek) in Občina Laško (Edina Memić). Ob tej priložnosti bi se zahvalili vsem občanom in občankam, ki skrbijo za okolje in s tem prispevajo k ohranjanju čebel. Največja zahvala pa gre članom Čebelarskega  društva Laško, ki skozi svoje aktivnosti in krožke prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlade čebelarje ter skozi predavanja in delavnice posredujejo vpogled v skrivnostni svet čebelarstva tako turistom kot lokalnim prebivalcem. Več kot 110-letna tradicija čebelarskega društvenega organiziranja na našem območju je spodbuda, da tudi v prihodnje s skupnimi močmi razvijamo aktivnosti in programe, ki bodo občino Laško v širšem prostoru pozicionirali kot prepoznavno medeno destinacijo.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.