Pobuda Živeti zdravo

Prizadevanja za dvig samooskrbe tako v Sloveniji kot na območju občine Laško kljub mnogim pobudam in aktivnostim ne dajejo želenih ali možnih rezultatov, zato je Mojca Krivec, svetovalka za razvoj podeželja na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje in naša občanka, konec preteklega leta dala pobudo, s katero naj bi se različni akterji, ki na območju že delajo na področju izobraževanja, informiranja in trženja med sabo bolj povezali in z dogovorjenim in bolj načrtno usmerjenim delovanjem pripomogli k večji osveščenosti in boljši informiranosti občanov o zdravem načinu življenja ter k povezovanju lokalnih pridelovalcev in potrošnikov za boljši jutri vseh občanov, ker ji ni vseeno, kakšno hrano jedo naši krajani, v kakšnem okolju živimo, kako skrbimo za svoje zdravje, pomagamo pomoči potrebnim …

Pobuda je naletela na plodna tla tako v knjižnici kot na STIK-u, nato pa je bila tik pred iztekom leta predstavljena tudi županu, ki pobudo podpira.

V skupen pristop k informiranju in osveščanju krajanov tako na področju zdrave hrane, lokalne oskrbe, zdravega življenja, skrbi za okolje in drugih področij je dogovorjeno neformalno partnerstvo ustanov, ki bi lahko v okviru svojega rednega izvajanja aktivnosti z dogovorjenim in ciljno usmerjenim izvajanjem aktivnosti pripomogli k boljši informiranosti, osveščenosti in sodelovanju podeželja in mesta. Dogovorjeno je, da se bo mesečno izvedlo eno izobraževanje v knjižnici na temo zdravega življenja. Temeljni dejavnik zdravega življenjskega sloga je poleg redne telesne dejavnosti in obvladovanja stresa uživanje zdrave hrane.

Zdrava hrana je pridelana s čim manj ali brez kemije ter čim krajšo potjo od njive do mize. Zato se želi spodbuditi lokalno oskrbo, kar bo imelo ugodne posledice za potrošnike – občane, hkrati pa bo prispevala k večji ekonomski učinkovitosti naših kmetov in varovanju okolja zaradi krajše dobavne verige in manjše potrošnje embalaže.

Dogovorjeno je, da bodo v knjižnici ob vsakem izobraževanju pripravili razstavo knjižničnega gradiva na temo izobraževanja, poleg tega se bo vsako mesečno izobraževanje popestrilo še z dogodki, ki se bodo odvijali zunaj knjižnice. To bodo predstavitve kmetij in njihovih pridelkov in izdelkov, različne delavnice, tečaji, dnevi odprtih vrat naših kmetij in podobno.

Uvodno predavanje »Lokalna oskrba je dobra izbira« je bilo 16. januarja. Bilo je dobro obiskano tako s strani potrošnikov kot ponudnikov, ki so na koncu prisotne presenetili z manjšo pogostitvijo. Potrošniki so bili povabljeni 25. januarja v nove prostore TIC-a, kjer so lahko pridelke in izdelke naših kmetij tudi kupili, hkrati pa dobili nekaj informacij, na katerih kmetijah se lahko oskrbijo s svežim mesom, kupijo sadike zelenjave, začimbe in zelišča, svežo zelenjavo, mlečne izdelke in še kaj, kar ni bilo možno kupiti na ta dan.
 
Aktivnosti se nadaljujejo. Marca bo predavanje priznane strokovnjakinje s področja pridelave vrtnin Miše Pušenjak. Tudi lasten vrt je namreč pomemben del samooskrbe in hkrati priložnost za rekreacijo, ki daje dvojno korist. V aprilu bo predavanje o apiterapiji in čebeljih pridelkih ter njihovemu pomenu za zdravje in dobro počutje, v maju bodo predstavljeni »leader« projekti, ki so bili izvedeni na območju občine ter njihovi rezultati, v juniju pa bo govora o zeliščih na vrtu »Dobra misel«. Dogodki, ki bodo sledili izobraževanjem, pa naj zaenkrat ostanejo še skrivnost.
ziveti-zdravo

Laški bilten

LaskiBlten st8015.10.2021
je izšla 86. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.