Pokojninska doba za delo na kmetiji brez plačila dodatnih prispevkov

Objavljamo pojasnila glede pokojninske dobe za delo na kmetiji, vključno z delom na družbenem ali zadružnem posestvu, brez plačila dodatnih prispevkov:

To dobo lahko uveljavite:
- Kot lastnik, solastnik ali zakupnik kmetijskih zemljišč ali njihov zakonec ter kot uživalec kmetijskega zemljišča. V tem primerih lahko uveljavite pokojninsko dobo od 1. 1. 1972 do 31. 12. 1983.
- Kot delavec na zasebnem, družbenem ali zadružnem kmetijskem posestvu od 1.1.1958, če je bilo delo stalno (vsakodnevno), se je opravljalo po navodilih in pod nadzorom delodajalca - gospodarja ter je bilo plačano.
Za plačilo se šteje tudi plačilo v naravi (stanovanje, hrana …), tudi v primeru, če je bilo plačilo v pretežni meri v naravi.

Za kmetijskega delavca se šteje oseba, ki je opravljala dela, ki so v neposredni zvezi s kmetijsko proizvodnjo na kmetijskem posestvu npr. dela v poljedelstvu, živinoreji, perutninarstvu, sadjarstvu, čebelarstvu, zelenjadarstvu, vinogradništvu ...
Obrazec za brezplačno preveritev pogojev za priznanje pokojninske dobe je na spletni strani društva: http://www.drustvo-pomoc-upokojitev.lrf-pomurje.si. Dodatne informacije dobite na 031 653 261.

Društvo za pomoč pri upokojevanju
Aškerčeva 21
9240 Ljutomer
noimageLaški bilten

LaskiBlten st8015.10.2021
je izšla 86. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.