Vračilo vplačanih sredstev za kanalizacijsko infrastrukturo

Leta 2003 in 2004 je Občina Laško izdala odločbe o plačilu obremenitev uporabnikov za kanalizacijsko infrastrukturo po tedaj veljavnem Odloku. Kriterij za izdajo odločb po Odloku je bila poraba pitne vode v letih 2001 in 2002.

Z ustavno odločbo iz leta 2006 so bile preklicane posamične določbe tedaj veljavnega Odloka. Občina je vsem uporabnikom, ki so bili zajeti v območje, kjer se bo gradilo kanalizacijsko omrežje, podala rok 3 mesecev, da se odločijo, ali sredstva zahtevajo vrnjena ali pa jih pustijo v proračunu Občine Laško, zneski pa se jim obrestujejo in upoštevajo ob izdanih novih odločbah. V letu 2011 je bil sprejet nov Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško (nadalje Odlok).

Konec leta 2012 je bil na občinskem svetu sprejet sklep, s katerim se je podala možnost vrnitve vplačanih in obrestovanih sredstev za predele, kjer so aktivnosti za realizacijo izgradnje fekalne kanalizacije v zgodnji fazi.

Ker se vsakodnevno v naših službah pojavlja čedalje več pobud in vlog občanov po vrnitvi vseh vplačanih in obrestovanih sredstvih, strokovne službe pripravljajo predlog sklepa, ki se bo obravnaval na občinskem svetu, in sicer, da se občanom, ki imajo svoja sredstva v občinskem proračunu, zagotovi možnost vrnitve sredstev brez omejitev.

noimage
V predlogu sklepa bo predlagano, da se sredstva z obrestmi vrnejo tistim, ki so jih vplačali na podlagi podane vloge. Omenjeni predlog sklepa bo obravnavan na dnevnem redu februarske seje občinskega sveta 26. februarja 2014.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.10.2021
je izšla 86. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.