Proslava ob občinskem prazniku

7. novembra je bila v Kulturnem centru Laško proslava ob občinskem prazniku. Podeljena so bila priznanja za najlepše urejene zaselke in ulice, hiše, kmetije, javne objekte in podjetja. Podeljeni so bili tudi kristalni grbi in bronasti grb ter pečata Občine Laško.

Pečat Občine Laško sta prejela Miro Zupančič za delo na področju likovne umetnosti in za predstavljanje naše občine tujini ter akademik prof. dddr. Jože Maček za neprecenljiv prispevek pri ohranjanju zgodovine Laškega.
MKP 3408 proslava2013
Pečata Občine Laško sta prejela dr. Jože Maček in slikar Miro Zupančič.

Miro Zupančič
je slikar, kipar, grafični ilustrator, restavrator in strokovnjak za barvano steklo.
Odraščal je v Rimskih Toplicah, diplomiral na akademijah za upodabljajoče umetnosti v Linzu in New Yorku, kjer živi in ustvarja že več kot 40 let. V likovnem izražanju kot slikarsko tehniko uporablja olje in akvarel. Prepoznaven je po abstraktnem ekspresionizmu, ki ga odlikuje urejena in dinamična kompozicija pretežno vertikalnega načela in z mnogimi prepoznavnimi elementi kubizma.
Razstavljal je v New Yorku, Washingtonu, Buenos Airesu, Ontariu, Mexico Cityju, Parizu, Linzu in drugod.
Prvo samostojno razstavo v Sloveniji je imel septembra 2000 v Ljubljani. Razstave, ki jih je bilo po različnih krajih Slovenije do danes okrog 20, kažejo na univerzalnega, vsestransko nadarjenega umetnika, ki je začrtal vidne sledi v slovensko (izseljensko), a tudi v ameriško likovno, slikarsko ustvarjalnost.
Miro Zupančič v naši občini tokrat razstavlja že tretjič: leta 2005 so bile njegove slike na ogled v Kulturnem centru Laško, leta 2011 v Galeriji Rimskih Term, letos pa v času našega občinskega praznika razstavlja v muzeju in Knjižnici Laško, kjer bodo dela na ogled še do 11. novembra (olja in mešana tehnika).

Jože Maček, rojen v Oleščah pri Laškem, je dr. agronomskih znanosti, dr. ekonomskih znanosti, dr. zgodovinskih znanosti, upokojeni profesor na Agronomskem oddelku Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter bivši predstojnik katedre oz. inštituta za fitomedicino.
Objavil je več samostojnih publikacij – znanstvenih, strokovnih in učbenike, veliko znanstvenih in strokovnih razprav ter člankov v tujih in domačih revijah objavil ter ogromno krajših strokovnih in poljudnoznanstvenih sestavkov. Izdelal je veliko raziskovalnih poročil in ekspertiz. Prevedel je več 20 knjig. Bil je dolgoletni glavni urednik Zbornika Biotehniške fakultete, sodeloval je v uredniških odborih tujih in domačih znanstvenih in strokovnih revij. Bil je urednik Laškega zbornika, ki je izšel leta 2002 in 2007, kjer prav tako najdemo njegove prispevke. Leta 2010 je v soavtorstvu s pokojnim Edom Jelovškom izdal knjigo Vrh nad Laškim skozi stoletja, zdaj pa je knjigo, v kateri je dr. Maček obeležil preteklost od prvih zapisov o kraju do leta 1945, dobilo tudi Laško.

Kristalni grb so prejeli zlati maturanti, ki so bili še posebno uspešni na splošni in poklicni maturi: Kristina Camloh, Karmen Kraljič, Eva Medved, Anja Plaznik, Matjaž Albreht in Gašper Gračner.
MKP 3404 proslava2013
Župan je zlatim maturantom podelil kristalne grbe.

Kristalni grb je prejela tudi Desiree Kolarec za oblikovanje medalj za EuroBasket 2013. Oblikovalka iz Laškega je v Ljubljano prišla že kot srednješolka – obiskovala je srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, študij pa nadaljevala na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer se je odločila za smer industrijskega oblikovanja. Nase je opozorila že z diplomsko nalogo z naslovom Prstan za Barbaro. Pri zasnovi odličij za EuroBasket 2013 se je oprla na samo strukturo košarkarske žoge, na odličju pa se je znašel tudi Triglav, ki ga predstavlja razgibana linija, ki loči različno obdelani površini kolajne.

Bronasti grb je prejela Majda Velikonja za prizadevno delo na kulturnem in humanitarnem področju.
MKP 3426 proslava2013Župan z dobitnico bronastega grba Majdo Velikonja in dobitnico kristalnega grba Desiree Kolarec.

Majda Velikonja se je po zaključku študija fizioterapije zaposlila v Zdravilišču Laško, kjer je opravljala svoje strokovno delo vse do upokojitve.
Bila je in je še aktivna v civilni zaščiti, v raznih drugih komisijah in organih krajevne skupnosti in občine. V času prejšnje ureditve je delovala na področju zdravstvenega in socialnega varstva občine. Je dolgoletna in aktivna članica v vodstvih turističnega in hortikulturnega društva, kjer sodeluje pri organizaciji prireditev in akcij obeh društev na področju urejanja in varstva okolja. Je soavtorica in soustvarjalka raznih prireditev na prireditvi Pivo in cvetje. Veliko ji pomeni ohranjanje naše kulturna dediščine, zato je navdušena zbirateljica in foto zapisovalka raznih dogodkov in okolja iz naše okolice.
Kljub temu, da se je upokojila, še vedno aktivno in prostovoljno sodeluje tudi pri aktivnostih in varstvu starejših občanov v domu starejših.
Majda Velikonja je s svojim delom na kulturnem in humanitarnem področju, doprinesla k razvoju, ugledu in prepoznavnosti naše občine.

Občinski svet Občine Laško je Zlati grb Občine Laško za življenjsko delo na pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem področju, podelil dr. Jožetu Šircu, ki se je za visoko občinsko priznanje pisno iskreno zahvalil, hkrati pa je sporočil, da se priznanju odpoveduje iz osebnih razlogov.

Župan z nagrajenci najlepše urejenih zaselkov in ulic, hiš, kmetij, javnih objektov in podjetij
Župan z nagrajenci najlepše urejenih zaselkov in ulic, hiš, kmetij, javnih objektov in podjetij
.

Big band Laško
Big band Laško

Laški bilten

LaskiBlten st8015.10.2021
je izšla 86. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.