Zbiranje vlog za sušo

Zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše
Občina Laško je
od Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, prejela Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2013.

Pogoji:
  1. Prijavo lahko oddajo kmetijska gospodarstva (fizične ali pravne osebe), ki so utrpela škodo zaradi suše in so v času nastanka naravne nesreče bila vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči.
  2. Vlogo lahko oddajo od torka, 17. 9. 2013 do vključno petka, 27. 9. 2013, vse dni med 8.00 in 15.000 uro, razen v četrtek 19. 9. 2013 in 26. 9. 2013.
  3. Škoda zaradi suše se lahko prijavi po posameznem kmetijskem gospodarstvu le, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja gospodarstvo, dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
  4. Izpolnjene in podpisane obrazce lahko oškodovanci pošljejo na Občino Laško, Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, Mestna ulica 2, 3270 Laško ali jih osebno oddajo na Občino Laško najkasneje do petka, 27. septembra 2013.
  5. Oškodovanci naj s seboj prinesejo tudi kopijo zbirne vloge za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče leto (vloga za subvencijo), zaradi lažjega izpolnjevanja obrazca.
Za vse informacije se lahko obrnete na Edino Memić, tel. št. 03/7338-736.

Priloga:
Vloga za prijavo škode.
susa-koruza
 

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.