Civilna zaščita

Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.
 
Regijski center za obveščanje Celje: 112 (prijava nevarnosti naravnih in drugih nesreč).

ŠTEVILKO 112 POKLIČETE:
 • če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč,pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
 • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
 • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • KDO kliče,
 • KAJ se je zgodilo,
 • KJE se je zgodilo,
 • KDAJ se je zgodilo,
 • KOLIKO je ponesrečencev,
 • kakšne so POŠKODBE in kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave ... ),
 • kakšno POMOČ potrebujete.

Znaki za alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč:
 
Koristni napotki: Povezave:
Pravice in obveznosti lastnikov priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda.

Dežurni telefon v času naravnih nesreč: 041 794 006, 051 661 462 oz. 051 634 464
Telefon: 03 7338 700 (v času dežurstva 03 7338 738 ali 03 7338 718)
Faks: 03 7338 740 (v času dežurstva 03 7338 719)
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Matjaž Pikl poveljnik štaba gsm: 041 794 006

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Aljaž Krpič
Jože Senica                                                                                                                                        
odgovorna oseba, strokovni sodelavec za CZ, namestnik poveljnikaodgovorna oseba, strokovni sodelavec za CZ, namestnik poveljnika
gsm: 051 661 462

 

gsm: 051 634 464

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Vesna Sgerm strokovne in upravne naloge služba: 03 7338 716
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Andrej Kaluža
strokovne naloge gsm: 041 670 900
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Gašper Klemenc gašenje in reševanje ob poplavah in požarih služba: 03 7344 516
gsm: 031 742 644
gsm: 041 704 132
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Marjan Salobir reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov in varstvo pred NUS služba: 03 7344 400
gsm: 041 338 530
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
dr. Klemen Ajdič prva medicinska pomoč služba: 03 7343 600
gsm: 040 804 785
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Marjetka Podlesnik Samec prva veterinarska pomoč gsm: 041 346 307 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Matej Cepuš evakuacije, sprejem in oskrba ogroženega prebivalstva gsm: 051 206 304 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Tina Rosina koordinacija med štabom civilne zaščite in občinsko upravo služba: 03 7338 710
gsm: 041 691 627
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Robert Bezamovski koordinacija med štabom civilne zaščite in policijo gsm: 051 450 220
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 

Področje dela Štaba civilne zaščite:
 • strokovne, upravne in operativne naloge vodenja in izvajanja priprav za organiziranje delovanja zaščite, reševanja in požarnega varstva;
 • strokovne naloge s področja požarne varnosti in gasilstva;
 • operativne naloge zaščite in reševanja in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah;
 • strokovne naloge Občinskega štaba CZ in tajniške naloge za štab;
 • strokovne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • strokovne naloge na področju vzdrževanja in upravljanja zaklonišč.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.10.2021
je izšla 86. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.