Celostna grafična podoba

Občina Laško ima svoj grb in svojo zastavo, katerih oblika, vsebina in uporaba je določena z     Odlokom o zastavi in grbu Občine Laško.

Pravnim in fizičnim osebam se lahko izda dovoljenje za uporabo občinskega grba in zastave. Dovoljenje določa pogoje ter namen in rok uporabe. Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti predložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba.

Grb in zastava se uporabljata v skladu s Priročnikom celostne grafične podobe Občine Laško.

Na voljo sta v standardnih rasterskih in vektorskih formatih (pdf, eps, jpg, png, wmf):

Grafična podoba grba in zastave:
Objava CGP grbObjava CGP zastava

Laški bilten

LaskiBlten st8015.10.2021
je izšla 86. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.