Posodobitev ceste JP 700733 Mačkovec – Dovšek in JP 897170 Kalobje - Mačkovec

V drugi polovici junija so se, po pridobljenih soglasjih lastnikov in izvedenih vseh postopkih (projektiranje, razpis...), pričela posodobitvena dela na JP 700733 Mačkovec - Dovšek in JP 897170 Kalobje - Mačkovec v celotni skupni dolžini 470 metrov.

V sklopu teh del so se uredili: spodnji ustroj, odvodnjavanje z drenažami in filcem na potrebnih mestih, zgornji ustroj z dvoslojnim asfaltiranjem v sistemu 5+3cm ter postavitev odbojne ograje na 80 metrih nevarnih odsekov.

Vrednost vseh opravljenih del je znašala 68.700 € z DDV-jem, cestna odseka pa sta bila predana v uporabo v drugi polovici meseca julija.

Tako smo uspeli z asfaltom povezati še zadnji preostali potrebni del prometne povezave, katero zelo pogosto uporabljate tako naši kot občani sosednje občine Šentjur.

Pa srečno, predvsem pa varno vožnjo!
mackovec01

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.