Posodobitev ceste JP 700160 Rimske Toplice - Borovo

V juniju in juliju smo izvedli posodobitev še zadnjega neurejenega dela omenjene javne poti; šlo je za 135 metrski odsek cestišča in še dodatnih 20 metrov za ureditev navezave fekalne kanalizacije v naselju Stare Ogeče.

V sklopu teh del so se uredili: spodnji ustroj, meteorno odvodnjavanje cestnega odseka, zgornji ustroj z dvoslojnim asfaltiranjem v sistemu 5+3cm.

Vrednost vseh opravljenih del je znašala € 36.700 € DDV-jem, cestni odsek pa je bila predan v uporabo v drugi polovici meseca julija.

S tem smo končno, po dolgih letih, uspeli asfaltirati še zadnji preostali del te javne poti, katero dnevno uporablja kar nekaj višje stanujočih občanov.

Vsem njim in tudi ostalim uporabnikom želimo prijetno in varno vožnjo!
borovo01

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.