Začetek prestavitve marijagraškega ovinka

Izbrani izvajalec Nivo eko, d. o. o., je maja pričel izvajati pripravljalna dela za prestavitev struge reke Savinje za dobrih 60 m proti zahodu. 1. faza, kot se imenuje omenjena prestavitev, je samo del vseh protipoplavnih ukrepov na reki Savinji gorvodno. Ta faza poleg prestavitve zajema tudi ureditev struge z brežinami od železniškega mostu do športnih igrišč na Marija Gradcu. Z vsemi omenjenimi deli poleg povišanja visokovodnega nasipa na Rimski cesti v letu 2011 in namestitve protipoplavnih loput v letu 2012 bo močno povečana poplavna varnost območij, ki so bila v preteklosti izpostavljena visokim vodam.
img 4929
V petek, 1. junija, je minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič z izbranim podjetjem Projekt iz Nove Gorice podpisal pogodbo za izvajanje nadzora vseh del na porečju Savinje v sklopu projekta protipoplavnih ukrepov.
img 4935
img 4936

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.