Gradnja mostu v Jurkloštru

V središču Jurkloštra stoji dotrajan lesen most čez reko Gračnico, katerega se bo nadomestilo z novim, betonskim mostom. V sklopu pogodbenih del se bosta pri mostu uredila tudi dno in brežina vodotokov Gračnice in Lahovnice. Med izvajanjem del bo postavljen začasen most, tako da bo promet še naprej potekal nemoteno. Investitor del je Direkcija RS za ceste.

Podjetje CM Celje je pričelo z deli, vendar so bila dela zaradi uvedbe stečajnega postopka ustavljena. Direkcija RS za ceste vodi postopek za izbor novega izvajalca.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.