Volitve in referendumi

OBČINSKI AKTI OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki so objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet

OBČINSKI AKTI, KI NISO OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
Neuradna prečiščena besedila vsebujejo spremembe in dopolnitve občinskih predpisov
Iščite po ključnih besedah: 
Naslov ob. predpisa Številka Leto
Sklep o preklicu razpisa naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah na dan 3. 3. 2019 in Sklep o razpisu naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah na dan 31. 3. 2019 07/19 2019
Razpis naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah 04/19 2019
Spremembe Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 01/18 2018
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Laško 55/18 2018
Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško 33/18 2018
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Laško 33/18 2018
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 85/16 2016
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Laško 49/14 2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Laško 62/14 2014
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško, na volitvah dne 5. oktobra 2014 74/14 2014
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 5. oktobra 2014 74/14 2014
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 10. oktobra 2010 83/10 2010
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško 33/10 2010
Popravek Poročila o izidu volitev za člana Občinskega sveta Laško na volitvah dne 10.10.2010 po volilnih enotah 1, 2, in 3 90/10 2010
Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Laško na volitvah dne 10.10.2010 po volilnih enotah 1, 2, in 3 83/10 2010
Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije Laško 96/08 2008
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Laško 33/07 2007
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 22. oktobra 2006 (1. krog) in 12. novembra 2006 (2. krog) 120/06 2006
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško na volitvah dne 22. oktobra 2006 po volilnih enotah 1, 2 in 3 115/06 2006
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana v Občini Laško 65/98 1998

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.