Pravila Laškega biltena za volilno kampanjo lokalnih volitev

20. novembra bodo potekale lokalne volitve. V občinah bomo volili župana, občinske svetnike in člane svetov krajevnih skupnosti. V skladu s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) objavljamo pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov. Vsem organizatorjem volilne kampanje zagotavljamo enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil ter enakopravnost pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov.

V posebni volilni številki Laškega biltena bo za organizatorje volilne kampanje na voljo oglasni prostor, za katerega velja cenik oglaševanja, ki je objavljen na občinski spletni strani, na povezavi   Cenik oglaševanja.

Vsak kandidat za župana lahko izkoristi največ eno stran. Predstavitev je lahko pripravljena v obliki oglasa ali predstavitve. Slednja lahko obsega besedilo v maksimalnem obsegu 5000 znakov (s presledki) in eno fotografijo, in se šteje kot PR članek.

Organizatorjem volilne kampanje za volitve v občinski svet in svete krajevne skupnosti pa bomo prav tako zagotovili prostor na oglasnih straneh, in sicer vsakemu organizatorju največ eno stran.

Volilne oglaševalske vsebine se bodo v skladu s 7. členom ZVRK objavile z navedbo naročnika, ki je tudi odgovoren za točnost in resničnost navedb v oglasu.

Predstavitve kandidatov in volilni oglasi ne smejo vsebovati nestrpnih ali polemičnih vsebin do nasprotnih strank oziroma kandidatov ali vsebine njihovih programov. Za vsebino predstavitev in volilnih oglasov Laški bilten ne odgovarja.

74. člen Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) določa, da se za objavo seznamov potrjenih kandidatur oziroma list kandidatov smiselno uporabljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ). V skladu z 61. členom tega zakona se morajo seznami objaviti najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja, zato bo posebna številka Laškega biltena izšla po objavi na občinski spletni strani, torej po 4. novembru (predvidoma 10. novembra). Glede na navedeno je treba volilne oglaševalske vsebine oz. rezervacijo oglasnega prostora oddati do petka, 21. oktobra 2022, do 10. ure, na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .
 
Uredništvo Laškega biltena

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8015.12.2022
je izšla 93. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.