Delo, družina, zdravje in socialne zadeve

OBČINSKI AKTI OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki so objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet

OBČINSKI AKTI, KI NISO OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
Neuradna prečiščena besedila vsebujejo spremembe in dopolnitve občinskih predpisov

Vsi predpisi

Iščite po ključnih besedah: 
Naslov ob. predpisa Številka Leto
Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Laško 70/22 2022
Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Laško 70/22 2022
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 163/21 2021
Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v Občini Laško, 28/21 2021
Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne 121/20 2020
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 107/20 2020
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 82/19 2019
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 36/19 2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 03/18 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Laško 03/18 2018
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 80/17 2017
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 41/17 2017
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 27/16 2016
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško 39/15 2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 97/15 2015
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško 36/14 2014
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško 32/13 2013
Sklep o soglasju k spremembi cene pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu v Občini Laško 20/12 2012
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško 108/12 2012
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011 45/11 2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško 104/11 2011
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred 106/10 2010
Sklep o soglasju k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2009 33/09 2009
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško 57/09 2009
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 110/09 2009
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2010 110/09 2009
Sklep o začasnem financiranju Občine Laško v obdobju januar-marec 2008 03/08 2008
Popravek sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008 21/08 2008
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne 61/08 2008
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 11/07 2007
Sklep o soglasju k spremembi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu 33/07 2007
Sklep o formalni določitvi plačnega razreda za določitev osnovne plače direktorja Agencije za razvoj turizma in podjetništva v Občini Laško 62/06 2006
Sklep o ustanovitvi območne lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v Občinah Laško in Radeče 110/05 2005
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Laško 55/05 2005
Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Laško 55/05 2005

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.