Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve na parc.št. 212/10, 212/11, 212/12, k.o. Lože (1040)

Občina Laško naznanja javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnih zemljišč na zemljiščih parc. št. 212/10, 212/11 in 212/12, k.o. Lože (1040). Elaborat lokacijske preveritve je izdelalo podjetje Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.
Gradivo bo javno razgrnjeno od 8. 12. 2022 do 23. 12. 2022, v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in sicer v času uradnih ur Občine Laško.
 
 Buček
 
 
 

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8015.12.2022
je izšla 93. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.