Aktivnosti laških gasilcev v mesecu požarne varnosti

Oktober je mesec požarne varnosti. V Laškem imamo v 8 prostovoljskih gasilskih društvih (Laško, Rečica, Rimske Toplice, Šentrupert, Vrh nad Laškim, Jurklošter, Zidani Most, Sedraž) preko 1.100 gasilcev in gasilk, od teh jih je med 270 do 300 operativnih. 
V tem mesecu laški gasilci izvajajo veliko aktivnosti kot so:
- vzdrževanje in servis gasilnih naprav po celotni občini - v vseh PGD enotah;
- kontrola operativne pripravljenosti enot;
- pomoč občanom na intervencijah;
- redna pomoč krajanom in krajankam;
- nadaljevanje vzpostavljanja vadbenega centra GZ Laško na zemljišču kamnoloma Gratex Rečica, kjer jim je, kot pravijo gasilci, prijazno na pomoč priskočilo podjetje Pilih Beton, d. o. o., in jim odstopilo del zemljišča, ki ni v uporabi.
Laški gasilci pa v zadnjem času opažajo porast tehničnih intervencij, kot so odklepanje vrat (brez, da je kdo ogrožen ali ogroženo premoženje); reševanje živali z dreves, ki znajo same nazaj dol, odstranjevanje mrčesa (sršenov, os ...). Skratka gre za vse intervencije, ki ne ogrožajo življenj in premoženja občanov. Predsednik Gasilske zveze Laško Matjaž Centrih je povedal, da tovrstne intervencije ogrožajo pripravljenost gasilcev in varnost občanov, obenem pa zvišujejo stroške gasilske službe v naši občini. Obenem gasilci naprošajo, da v teh primerih pokličete strokovnjake, ki so v danih situacijah najbolj primerni, npr. ključavničarje, hišnike, čebelarje ...
Gasilcem želimo vse dobro in jim čim manjkrat kličimo Na pomoč.

gz laško
Laški bilten

LaskiBlten st8015.04.2021
je izšla 83. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.