8. redna seja občinskega sveta Laško

Številka: 032-03/2020
Datum: 3. 2. 2020
V A B I L O


Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m

8. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 12. 2. 2020,
ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji
DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 7. seje z dne 18. 12. 2019

2. Realizacija sklepov 7. seje z dne 18. 12. 2019
Odgovori na vprašanja:
- Odgovor 1
- Odgovor 2
- Odgovor 3
- Odgovor 4

3. Področje okolja in prostora in komunalne dejavnosti
3.1 Zaključno poročilo o izgradnji vodovoda Rečica - III. odsek in rekonstrukcija transportnega voda
3.2 Zaključno poročilo o rekonstrukciji LC Petrol - Gasilski dom Laško

4. Področje družbene dejavnosti
4.1 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne – 2. obravnava
4.2 Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško – 2.obravnava

5. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja
5.1. Predlog Sklepa o imenovanju direktorice JZ STIK Laško
5.2. Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško

6. Splošno
6.1. Realizacija Programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2019

7. Vprašanja in pobude

8. Razno

Župan Občine Laško                                      
Franc ZDOLŠEK                                      Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.10.2021
je izšla 86. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.