Občina po meri invalidov

Društvo invalidov Občine Laško je Zvezi delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) predlagalo Občino Laško za pridobitev naziva »OBČINA PO MERI INVALIDOV« za leto 2015. Projektni ZDIS je v mesecu marcu 2015 odločil, da se Občina Laško uvrsti med kandidatke za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« za leto 2015. Dne 22. 4. 2015 je potekal sestanek predstavnikov Občine Laško, ZDIS, Sveta za invalide Občine Laško in članov koordinacije društev invalidov. Na sestanku je bil podpisan dogovor o vključitvi Občine Laško v izvajanje projekta za pridobitev listine. Na podlagi priporočil projektnega sveta ZDIS, je Občina Laško še dopolnila  akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Laško za obdobje 2014–2017. V mesecu septembru 2015 se je projektni svet ZDIS seznanil s poročilom o realizaciji akcijskega načrta in ga obravnaval v skladu s pravilnikom ZDIS o pridobitvi listine Občina po meri invalidov.

Na podlagi pregledane dokumentacije in opravljenih neposrednih razgovorov in ogledov v mesecu septembru 2015, je projektni svet ZDIS ugotovil:
  1. da je naš projekt vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti;
  2. da se je okrepila vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in občinske uprave, tako da so uspeli akcijsko učinkovito povezati vse dejavnike na lokalnem nivoju;
  3. da smo uspeli ustvariti sodelujoče delovanje celotne lokalne skupnosti, ki podpira aktivnosti za uresničevanje izenačenih možnosti za novo kakovost življenja vseh občanov in ne le invalidov;
  4. in da poročilo Občine Laško o izvajanju akcijskega načrta za leto 2015 izraža, da se občina odgovorno odziva in uresničuje interese in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti.

Na podlagi slednjega je upravni odbor ZDIS odločil, da se Občini Laško podeli listina »Občina po meri invalidov« za leto 2015. Podelitev priznanja je bila 9. decembra v Thermani Laško.
obcina po meri invalidov 1
obcina po meri invalidov 3
obcina po meri invalidov 2
obcina po meri invalidov 4

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.