OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Razstava 130 let Turističnega društva Laško

x
Začetek prireditve - sreda, 10 julij 2019 -  09:00
konec ponedeljek, 30 september 2019 - 17:00
»Laško ima od zadnjega poletja svoje olepševalno društvo, ki ga resnično potrebuje, kajti v našem lepem kraju je treba marsikaj pospraviti.«
Tako je v svojo slovito kroniko leta 1889 zapisal Karl Valentinič.
22. april 1889 velja za nastanek takratnega olepševalnega, današnjega Turističnega društva Laško.
V letih po ustanovitvi so člani društva zavihali rokave, urezali sprehajalne poti po levem in desnem bregu Savinje, uredili okolje slapa Sopota v Tevčah, zgradili brvi čez Lahomnico, uredili blagoslovljeni studenec v Jagočah ter na levem bregu postavili kopalne ute, ki so bile prave tesarske umetnine. V času med obema vojnama so postavili vremensko hišico, za vedno pa je društveno dejavnost zaznamovala prireditev Pivo in cvetje, ki je bila vrsto let natančno koordinirana in skrbno organizirana skupaj z ostalimi društvi našega kraja.
Vabljeni na razstavo, da se spomnite in pomnite!
Razstava bo odprta do 30. septembra 2019.
Organizator: Turistično društvo Laško, STIK Laško – Enota Muzej Laško, Pivovarna Laško Union

130 let TD LAŠKO

Nazaj

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane