Vodovod in kanalizacija

Velikost pisave:
Cenik komunalnih storitev - obračuna vodarine in kanalizacije (1.6.2018).

Sklep o ceni oskrbe s pitno vodo (25.4.2018).
Elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za leto 2017 (marec 2018).

Sklep o ceni storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (22.6.2016).
Elaborat o oblikovanju cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami - obračun 2017 in plan 2018 (marec 2018).
Elaborat o oblikovanju cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (junij 2016).

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Laško (2.1.2014).
Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v Občini Laško (24.5.2017).

Pojasnila postavk na položnicah za plačilo vodarine in kanalizacije.
Vloga za vračilo obrestovanih vplačanih sredstev za kanalizacijsko omrežje.

Poročilo o kakovosti pitne vode 2015.
Poročilo o kakovosti pitne vode 2014.

Poročilo o kakovosti pitne vode 2013.
logo-komunala-infoOBVESTILA:
Polletni popis vodomerov 9.3.2020.
Polletni popis vodomerov 4.10.2019.
Laško v Zeleni shemi slovenskega turizma 18.4.2019.
Polletni popis vodomerov 11.3.2019.
Polletni popis vodomerov 8.10.2018.
Polletni popis vodomerov 6.3.2018.
Oprostitev plačila vodarine oškodovancem v aprilski poplavi 10.5.2017.
Polletni popis vodomerov 7.3.2017.
Oprostitev plačila vodarine oškodovancem v neurju 12.9.2016.
Polletni popis vodomerov 9.9.2016.
Polletni popis vodomerov 13.10.2015.
Obvestilo uporabnikom vodovoda 1.10.2015.
Preklic ukrepa prekuhavanja vode 28.8.2015.
Obvestilo o prekuhavanju vode 25.8.2015.
Polletni popis vodomerov 12.3.2015.
Namestitev vodomernih kartic 4.12.2014.
Oprostitev plačila vodarine oškodovancem v septemberski poplavi 16.10.2014.
Znižanje subvencije omrežnine za uporabnike vodovoda 11.2.2013.
Plačilo vodarine s trajniki 10.12.2012.

V primeru, da upravljalec vodovoda zaradi neustrezne mikrobiološke slike izda obvestilo o prekuhavanju pitne vode na določenem območju, upoštevajte Navodilo o prekuhavanju vode.

Za izdajanje soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje je pristojna JP Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1e, 3270 Laško.

Glede okvar na javnem vodovodu ali pomanjkanja vode lahko pokličete dežurno službo na telefonsko številko 051-614-501.

Dodatne informacije
v zvezi z obračunom vodarine in kanalizacije lahko dobite na telefonski številki 03/7338-732 oziroma e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .