1. dopisna seja občinskega sveta Laško

Velikost pisave:
Številka: 032-14/2019
Datum: 10. 7. 2019


V A B I L O

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1, 68/2018) in 4. ter 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m

1. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA LAŠKO

z naslednjim

dnevnim redom:

1. Predlog Sklepa o prerazporeditvi sredstev za projekt TIC Rimske Toplice

Prosim, da izpolnjeno glasovnico dostavite (po e-pošti, navadni pošti ali osebno) najkasneje do petka, 12. julija 2019, do 10. ure.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK