OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (1. konstitutivna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Številka: 032-21/2018
Datum: 5. 12. 2018
V A B I L O

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m

konstitutivno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 12. 12. 2018,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
1. Imenovanje mandatne komisije za pregled morebitnih prispelih pritožb ter pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
3. Poročilo mandatne komisije ter potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
4. Slovesna prisega župana
5. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Župan Občine Laško                                 
Franc ZDOLŠEK                                    
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Vabila s sejnim gradivom Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (1. konstitutivna seja)