OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

12. redna seja Občinskega sveta Laško

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-06/2016
Datum: 18. 3. 2016
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
12. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 30. 3. 2016,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:
 
A) ugotovitev sklepčnosti

in

B)
sprejem
DNEVNEGA REDA:    
    
3. Področje družbenih dejavnosti in gospodarstva
 
 
5. Proračun in premoženjske zadeve
 
6. Imenovanja
 
7. Vprašanja in pobude

8. Razno


Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.
 
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
 • člani Občinskega sveta Laško,
 • uslužbenci Občinske uprave Laško,
 • Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
 • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
 • Primož Kroflič, Simbio, d.o.o.,
 • Zdenko Lesjak, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec,
 • Gašper Salobir, vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško,
 • Polonca Teršek, direktorica Centra za socialno delo Laško,
 • Janja Knapič, direktorica JZ Zdravstveni dom Laško,
 • Janja Urankar Berčon, direktorica STIK – Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško,
 • Rosana Jakšič, ravnateljica JZ Glasbena šola Laško – Radeče,
 • Greta Labohar Škoberne, v. d. ravnateljice Vrtca Laško,
 • Manica Skok, ravnateljica Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice,
 • Marko Sajko, ravnatelj Osnovne šole Primoža Trubarja Laško,
 • Matej Jazbinšek, direktor Knjižnice Laško,
 • Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško.

Material poslan v vednost in uporabo:
 • nadzornemu odboru občine,
 • političnim strankam v občini,
 • krajevnim skupnostim v občini,
 • sredstvom javnega obveščanja.
 
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Vabila s sejnim gradivom Občinski svet 12. redna seja Občinskega sveta Laško