OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Urad za GJSOP skrbi za:   
 • urejanje prostora, prostorski plan in posege v prostor,
 • gospodarske javne službe,
 • vodenje občinskih investicij in investicijskega vzdrževanja občinskega premoženja,
 • javna naročila,
 • varovanje okolja,
 • zaščito in reševanje, varstvo pred naravnimi nesrečami,
 • naloge v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč, odmere komunalnega prispevka, odmere nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
 • urejanje prometa,
 • izdajanje:
  - projektnih pogojev in soglasij za priključitev na občinske javne ceste,
  - dovoljenj za zapore občinskih javnih cest,
  - dovoljenj za prekomerno obremenitev občinskih javnih cest,
  - projektnih pogojev, soglasij in mnenj za priključitev odpadnih vod (fekalnih, meteornih),
  - dovoljenj za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom,
  - dovoljenj za oglaševanje in reklamiranje,
 • druge naloge s področja urada.

Andrej Kaluža vodja urada 03 7338 705
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Luka Picej okolje in prostor 03 7338 714
faks: 03 7338 715
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Boštjan Polajžar investicije 03 7338 735 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Uroš Trkaj okolje in prostor 03 7338 730 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Vesna Sgerm okolje in prostor, zaščita in reševanje 03 7338 716 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Rozalija Nemec okolje in prostor, urejanje stavbnih zemljišč 03 7338 717 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kot nesamostojna notranja organizacijska enota Urada je Režijski obrat.

Ljubica Vižintin režijske zadeve 03 7338 737 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Aljaž Krpič režijske zadeve ter zaščita in reševanje  03 7338 748 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


Za izdajanje projektnih pogojev in soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje je pristojna JP Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1e, 3270 Laško.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane