Statut

Velikost pisave:
  Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
  Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško