OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Laški bilten

Velikost pisave:
Javno glasilo Občine Laško (Laški bilten) obvešča občane in občanke o delu organov Občine Laško, njenih krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Laško, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.

Glasilo izhaja praviloma šestkrat letno.


Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Laško brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavlja na spletnih straneh Občine Laško.

  LaskiBlten st81 št. 81
datum: 15.12.2020

  LaskiBlten st80 št. 80
datum: 15.10.2020
  LaskiBlten st79 št. 79
datum: 17.08.2020


  LaskiBlten st78 št. 78
datum: 15.06.2020
  LaskiBlten st77 št. 77
datum: 15.04.2020
  LaskiBlten st76 št. 76
datum: 17.02.2020
  LaskiBlten st75 št. 75
datum: 16.12.2019
  LaskiBlten st74 št. 74
datum: 15.10.2019
  LaskiBlten st73 št. 73
datum: 16.08.2019
  LaskiBlten st72 št. 72
datum: 17.06.2019
  LaskiBlten st71 št. 71
datum: 15.04.2019

  LaskiBlten st70 št. 70
datum: 15.02.2019

Arhiv Laškega biltena:
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Statične Laški bilten