OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Participativni proračun občine Laško

Spoštovani občanke in občani,
na Občini Laško smo se skupaj s svetnicami in svetniki odločili, da pristopimo k izvedbi participativnega proračuna tudi v letu 2021. S participativnim proračunom imate občanke in občani priložnost predlagati nekaj, za kar si želite, da bi se v naši občini uresničilo. Vabim vas, da se povežete s sokrajani, oblikujete dobre predloge projektov in poskrbite tudi za podporo tem projektom. S svojimi predlogi se lahko kot posameznik aktivno vključite v razvoj skupnosti, saj sami najbolj veste, kaj je za vaš kraj najbolj primerno in potrebno. Lahko pa tudi zgolj podprete tiste projekte, ki se vam zdijo najboljši.

 
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN?
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujete prebivalke in prebivalci občine, ki sami določite, katere investicije so v skupnosti najnujnejše in kako želite prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v naši občini.

PREDNOSTI PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA
Vsaka občanka in vsak občan občine ima priložnost ne le sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti, v kateri živi, izvajali, temveč lahko tudi sam predlaga projekte, ki bodo izboljševali življenjsko okolje.

KOLIKO SREDSTEV BO NA VOLJO?
V proračunu Občine Laško je za leto 2021 za participativni proračun namenjenih 90.000 eur.

Sredstva iz participativnega proračuna so razdeljena med posamezne krajevne skupnosti, to je po 10.000 eur na eno krajevno skupnost v občini.

krajskupnosti1
10.000 EUR na eno krajevno skupnost

KDO LAHKO SODELUJE?
Sodelujete lahko bodisi kot PREDLAGATELJ bodisi kot GLASOVALEC ali pa v obeh vlogah. V primeru, da želite biti predlagatelj, svoj projektni predlog oddate na predvidenem obrazcu na spletni strani, če pa želite za določen predlog zgolj glasovati, boste svoj glas oddali v času glasovanja, ki bo natančno določeno naknadno.

Sodeluje lahko vsak polnoletni prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v Občini Laško.

KAKO LAHKO SODELUJEM?
Projektni predlogi morajo biti oddani na za to predvidenem obrazcu, ki ga lahko dobite v glavni pisarni Občine Laško, na spletni strani občine ali na sedežu vaše krajevne skupnosti. V okenca pod zavihek Predlagatelj/-i vnesite zahtevane podatke:
ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in kontakt (e-pošta in telefon).

Pod zavihek Krajevna skupnost izvedbe projekta označite krajevno skupnost, na katerega se nanaša vaš projektni predlog. Označite lahko le eno krajevno skupnost.

Pod Naslov projektnega predloga napišite ime projekta, ki ga predlagate (npr. Obnova igral). Ime naj bo kratko in naj odraža bistvo predloga.

V zavihku Opis projektnega predloga čim bolj jasno in razumljivo opišite predlog ob pomoči naslednjih vprašanj:
• Kaj konkretno predlagate?
• Katero temo, težavo oz. izziv naslavlja pobuda?
• Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
• Kako naj bi se projekt izvedel?
• Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

V okencu pod zavihek Ocena stroškov izvedbe projektnega predloga navedite znesek za realizacijo projekta in višino posameznih postavk. Ne pozabite priložiti predračuna.


KDAJ JE PROJEKTNI PREDLOG UPRAVIČEN ZA GLASOVANJE?

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:
• prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine,
• bo izveden na zemljiščih v lasti občine ali krajevnih skupnosti,
• še ni bil (so)financiran s strani občine,
• je finančno ovrednoten do največ 10.000 EUR z vključenim DDV-jem,
• ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih.

KAM IN KDAJ ODDAM PROJEKTNI PREDLOG?
Projektni predlog oddajte na predvidenem obrazcu do 31. 1. 2021, in sicer do 24. ure po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po navadni pošti na naslov Občina Laško – Participativni proračun, Mestna ul. 2, 3270 Laško ali v glavni pisarni Občine Laško. Projektni predlogi morajo biti podani ob upoštevanju pogojev ter v roku.

Predlogi, ki bodo ustrezali merilom za upravičenost predlogov, bodo posredovani na posamezne Krajevne skupnosti, ki bodo izmed vseh prispelih za območje posamezne KS izbrali tri najbolj primerne, o katerih se bo glasovalo.

GLASOVANJE
Glasovanje o participativnem proračunu bo potekalo v marcu na spletni strani Občine Laško, na sedežih krajevnih skupnosti ter v glavni pisarni Občine Laško. Podrobna navodila bodo objavljena pred glasovanjem. Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proračunom nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Statične