Vodovod Zg. Rečica-Huda jama

Velikost pisave:
V mesecu avgustu so se začela dela na izgradnji vodovoda Zg. Rečica-Huda jama. Na novo bo na vodovod priključeno 18 gospodinjstev istočasno pa se bodo zamenjali tudi vodovodni priključki, ki so že dotrajani in potrebni obnove na območju med Jagrom vse do Hude jame. V sklopu tega se bo na novo uredila tudi cesta Jager-Selič.

ZG.REČICA JAGER SELIČ
ZG.REČICA JAGER SELIČ2