OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Prestavitev dela lokalne ceste Sedraž-Belovo

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V mesecu juniju se bo v Krajevni skupnosti Sedraž začela izvedba prestavitve dela lokalne ceste Sedraž-Belovo v skupni dolžini 195,77 m. V sklopu prestavitve se bodo izvedli tudi štirje oporni zidovi skupne dolžine 87,15 m ter prestavitev NN elektro omrežja in droga NN elektro omrežja.
S prestavitvijo ceste se bo izboljšala prometna varnost, saj se zdaj cesta na najožjem odseku približa objektoma s hišno številko Belovo 9 in 10, dostop iz omenjenih objektov pa je zdaj praktično na cesto, promet pa poteka tik ob fasadah.
Projektna dokumentacija projektivnega biroja RC Planiranje d.o.o. in RC Plan M d.o.o. iz Celja je narejena na osnovi geodetskega posnetka terena izdelovalca Geoides d. o. o. iz Celja in geološko geomehanskega poročila Geoekspert d. o. o. prav tako iz Celja. Za izvedbo del je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-35/2018-27 z dne 21. 2. 2019.
Na osnovi javnega naročila objavljenega pod št. objave JN001798/2019-W01 z dne 27. 3. 2019, spremembe, št. objave JN001798/2019-K01 z dne 9. 4. 2019, je bil kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik AGM Nemec d. o. o. iz Laškega, s katerim je bila dne 4. 6. 2019 tudi podpisana pogodba.
Vrednost pogodbenih del je 120.875,44 EUR brez upoštevanega 22% DDV.
Predviden rok dokončanja del je 2 meseca od uvedbe v delo.

LC BELOVO SEDRAŽ.JPG
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Projekti Prestavitev dela lokalne ceste Sedraž-Belovo