Sklep o pripravi OPPN in izhodišča za pripravo OPPN za enoto urejanja prostora LAU-21

Velikost pisave:
Objavljamo Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in izhodišča za pripravo OPPN za enoto urejanja prostora LAU-21.
OPN
Sklep o pričetku priprave OPPN

Izhodišča za pripravo OPPN