Nov most preko Lahomnice

Velikost pisave:
V sklopu vseh ureditev v Marija Gradcu na državni cesti R3 Laško-Šentrupert-Šentjur se bo zaradi neustreznih elementov mostu (širina, nosilnost, poplavna ogroženost)
zgradil nov most preko reke Lahomnice nad koto 100 letnih poplavnih vod, ki bo dopuščal vse obremenitve ter omogočal prevoze vsem transportnim vozilom (večja dostopnost do vseh krajev v zaledju občine) .
Trenutno se izvajajo pripravljalna dela za nov most M2 s preusmeritvijo reke Lahomnice.

MOST LAHOMNICA MAJ2019 1
MOST LAHOMNICA MAJ2019 2