Pobuda za pripravo sprememb in dopolnitev DPN-ja za cesto G2–108 Hrastnik–-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

Velikost pisave:
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev Državnega prostorskega načrta (DPN) za cesto G2–108 Hrastnik–-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče (javna razgrnitev bo potekala od 19. februarja 2019 do 28. marca 2019).

  JAVNO NAZNANILO

  POVZETEK ZA JAVNOST

  GRADIVO

CESTA ZID. MOST