OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javna razgrnitev OPPN za kamnolom Pojerje

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Objavljamo dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja prostora (EUP) z oznako JU-3, na območju kamnoloma Pojerje ter sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi Odloka.
Pojerje
Gradivo bo javno razgrnjeno od 6.februarja 2019 do 7. marca 2019
:
  • v preddverju Urada župana Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
  • v prostorih Krajevne skupnosti Jurklošter,
  • na spletnih straneh Občine Laško.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Laško,  Mestna ulica 2, 3270 Laško, v torek, 26. februarja 2019, ob 16. uri.

  Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane