OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Energetska prenova Podružnične osnovne šole Vrh nad Laškim je končana

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
logo eu kohezijski sklad1
25. avgusta smo slovesno odprli energetsko prenovljeno PŠ Vrh nad Laškim. Občina Laško je objekt prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropske unije in bila pri tem uspešna. Operacijo je tako delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, izvedla pa se je v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Vrednost del je znašala 316.412,12 EUR, vključujoč DDV. Gradbena dela je izvajalo podjetje AA Grading, d. o. o., iz Trbovelj, strokovni nadzor pa Milorad-Mišo Knežević, s. p.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

POS Vrh
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane