OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Projekt "United in culture in EU"

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
logo europe citizens

Projekt "United in culture in EU" je financiran s podporo Evropske unije iz naslova programa "Evropa za državljane"

Sklop 2.1  Ukrep pobratenja mest

Sodelovanje : Projekt je vključeval 107 državljanov, 42 udeležencev iz občine Tržič in  20 udeležencev iz občine Laško (Slovenija) ter 45 udeležencev iz občine Sremski Karlovci, (Srbija). V projektu je sodelovalo 210 neposrednih in 350 posrednih udeležencev.

Mesto/Datumi: Dogodki so se izvajali v Ludbregu, Hrvaška, od  07/09/2018  do  09/09/2018

Kratek opis: 
 
Dan  07/09/2018   je bil  posvečen predavanju o tradicionalni in kulturni dediščini od preteklosti do današnjih dni ter njihovih učinkov v prihodnosti. Predaval je strokovnjak z Instituta za etnologijo in folkloristiko iz Zagreba, gospod Tvrtko Zebec. Po kratkem predavanju je potekala razprava in predstavitev različnih kultur udeležencev s pomočjo metode sodelovanja cycle way. Predstavnik vsake države je predstavil svojo kulturno dediščino, zgodovino, običaje in tradicijo z video predstavitvijo, powerpoint predstavitvijo in razstavo.

Dan 08/09/2018 je bio posvečen predavanju predstavnika Hrvaške v EU Parlamentu gospoda Tonina Picule na temo Ustvarjanje ali potrjevanje europske identitete s spoštovanjem europske dediščine. S predavanjem se je želelo prikazati na kakšen način Evropska Unija varuje kulturno dediščino in kaj tvori kulturno dediščino EU. Po predavanju je bila organizirana razprava po metodi world cafe, na kateri so se udeleženci pogovarjali in razpravljali o europski identiteti in občutku pripadnosti Evropski uniji. Vprašanja, ki so bila predmet razprave so se nanašala na to, ali se počutimo kot evropski državljani, ali družijo državljane evropske unije kljub različnosti, skupne vrednote in zgodovina, na kakšen način lahko zaščitimo lokalno kulturno dediščino in kako nam EU pomaga pri tem – kateri so problemi in možne rešitve, da se revitalizira lokalna kulturna dediščina v evropskem merilu. V razpravi so sodelovali vsi udeleženci. 08/09/2018 je bio organiziran kulturno-umetniški program na katerem so sodelovali udeleženci iz Tržiča, Laškega in Sremskih Karlovcev s predstavitvijo lastne kulture, gastronomije, glasbe in likovne umetnosti.

Dan 09/09/2018 je bio posvečen delavnici o multikulturalizmu in toleranci. Cilj delavnice je bil krepitev medsebojnega spoznavanja in senzibilizacija državljanov o multikulturalizmu in toleranci. Na delavnici so udeleženci razpravljali o problemih, s katerimi se državljani srečujejo pri prihodih v drugo državo, kot so ksenofobija, rasizem, ostrakizem ali zločin iz sovraštva. Kot rezultat zadnje aktivnosti je bil izdelan Manifest o toleranci, katerega so napisali mladi, skupaj z ostalimi udeleženci. Manifest je napisan v angleškem jeziku in podarjen vsakem partnerju na projektu.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane