OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vodovod v Zgornji Rečici

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V januarju 2018 se je pričela gradnja vodovoda v Zg. Rečici, ki bo potekal od Zavrat do žalnice, osnovne šole, Lavrinca in vse do stanovanjskih hiš nad Hudo Jamo (Arlič, Trbovc). Na vodovod bo poleg javnih objektov (žalnice in šole) priključenih še 34 stanovanjskih objektov. Dolžina vodovoda je 6700 metrov, v skupni dolžini pa je zajet tudi sekundar, kakor tudi sočasna izvedba novega transportnega voda od žalnice do Pertinača in Mačka.  Dela, ki jih izvaja gradbeno podjetje Brahigradnje, d. o. o.,  bodo zaključena v sredini leta 2018.

V izgradnjo je vključen tudi nov 60m3 rezervoar, ki bo omogočal tudi namestitev hidrantov, kar bo pomenilo izboljšanje požarne varnosti v Zg. Rečici. V letu 2019 pa načrtujemo nadaljevanje gradnje primarnih vodov in sekundarja do Jagra in Seliča. Podrobne poteke vodov sekundarnega omrežja še usklajujemo z lastniki zemljišč.

vodovod Recica
Pričetek polaganja vodovodnih cevi na odseku Zavrate-Zg. Rečica.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane