OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Obnova javne infrastrukture v starem mestnem jedru v Laškem

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Lani avgusta so se pričela izvajati obnovitvena dela na javni infrastrukturi (meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, javna razsvetljava, kanalizacija za optiko, položitev plinovoda, kabliranje el. vodov, javnih cest) v delu Trubarjeve ulice, Mestne ulice, Poti na grad, Stegenškovi ulici in Cesti na Svetino.
SM 2018
Dela se zaključujejo in bodo zaključena v aprilu. Trenutno se dela izvajajo na širitvi odseka ceste na Mestni ulici pri zdravstvenem domu, kjer bo na novo poskrbljeno za večjo varnost pešcev z izgradnjo hodnika za pešce.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane